معرفی بنیاد مهر پایدار

بنیاد غیر دولتی مهر پایدار

به دنبال فعالیت گسترده سازمان­های غیردولتی درسال­های اخیر و افزایش تعداد و ارتقاء جایگاه ایشان به عنوان نهادهای موثر در سطح جامعه، با توجه به غیردولتی بودن این سازمان ها لازم بود تا حمایت مردمی از این تشکل­ها در تمامی ابعاد صورت گیرد. یکی از مهمترین این حمایت­ها تقویت توان مالی از برنامه­ و پروژه­های سازمان های مردم نهاد بود و در راستای تحقق این هدف نیاز به بنیادها یا نهادهای حمایت گرایانه از این جنس احساس گردید.. بنیاد غیردولتی مهر پایدار در استان همدان همچون سایر نهادهای حمایتگر در کشور بود که با هدف توانمندسازی و اجرا و حمایت مالی از پروژه های سازمان های غیردولتی و تحقق توسعه پایدار تاسیس شد. 

 نحوه شکل گیری بنیاد مهر پایدار به این صورت بود که جمعی از پزشکان فعال در عرصه اجتماعی جهت حمایت از پروژه های سازمان های مردم نهاد گردهم آمدند و در سال 1382 این بنیاد تاسیس گردید وفعالیت خودرا آغاز نمود و اعتبارنامه خود را از استانداری همدان اخذ نمود.

آدرس

  • آدرس: همدان
    بلوار ولایت، ابتدای پل رسالت، ساختمان شال، بلوک B، طبقه 4
  • ایمیل: info@ngomehr.ir
  • تارنما: www.ngomehr.ir
  • تلفن: 38218977-081

پیوندها