ویژگی های سمن

هدف کشف و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان علاقمند و ارتقای سطح فرهنگ منطقه آغاز نمود

x

ویژگی های سمن

هدف کشف و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان علاقمند و ارتقای سطح فرهنگ منطقه آغاز نمود

x

توضیحات

 در سال 1385با همت مسعود حیدری در شهرک ولیعصر تاسیس شد.این انجمن فعالیت خود را در قالب های غزل، رباعی، دو بیتی، ترانه، نیمایی و.... با هدف کشف و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان علاقمند و ارتقای سطح فرهنگ منطقه آغاز نمود.


x
  • نام مدیر عامل

    مسعود حيدري

  • ویژگی های سمن

  • انجمن ادبی شهيد آويني

  • لینک سایت

  • 09189091706

  •  در سال 1385با همت مسعود حیدری در شهرک ولیعصر تاسیس شد.این انجمن فعالیت خود را در قالب های غزل، رباعی،...

  • آدرس :